Rahle Dergisinde çıkan röportajımız…

Rahmet İnsani Yardım Derneği’nin kurulması fikri nasıl ortaya çıktı? Ne zaman kuruldu, kuruluş gayesi ve misyonu hakkında bize bilgi verir misiniz?

Suriye savaşının oluşturduğu mağduriyetten hareketle gönüllü bazı kardeşlerimizin başlangıçta Suriye’deki mazlumlara yardım toplama ve ulaştırma çabaları Rahmet İnsani Yardım Derneği’nin kuruluş fikrini oluşturdu. Mevcut yardımları bir çatı altında daha düzenli hale getirerek sürdürebilir kılmak için 2017 yılında Derneğimiz ’in kuruluşu gerçekleştirildi.

Rahmet İnsani Yardım Derneği, ümmet bilincimizin gereğince imkanları dahilinde coğrafyamızın her yerine yardım faaliyetleriyle el uzatmaya gayret etme amacındadır. Bu doğrultuda gerçekleştirdiği çalışmaları her geçen yıl artırarak sürdürüyor. Mazlum ve mustazafların dualarının içerisinde yer alabilirsek ne mutlu bize.

Çalışmalarımızdaki temel sınırın Allah (cc)’ın kitabı ve Rasulullah (sav)’in sünnetinde bulunan ahlaki ilkelere riayet etmek olduğunu vurgulayabiliriz.

Bu ana ilkeden hareketle;
Azim sahibi olmak.
Emanete sahip çıkmak.
Hayırda öncü olmak.
Zulüm kimden gelirse gelsin gücümüz yettiğince karşısında olmak.
Mazlum kim olursa olsun gücümüz yettiğince yanında yer almak.
Açık ve şeffaf olmak.
Din, dil, ırk, mezhep ayrımı yapmadan yardım etmek.
Birlikte ve aynı zeminde hareket ettiğimiz kardeş kuruluşlarımızın hukukunu korumak.
Kuruluş amacımıza aykırı her tutumdan uzak durmak temel çerçevemizin içindeki ilkeleri oluşturuyor.

Çalışmalarımızı şu misyonla yerine getirmeye azami özen gösteriyoruz;
Hayır sahibi ile hayra ihtiyacı olan kimse arasında aracı/vesile olmak.
Her uzvundan ve her anından hayır sadır olan bir insan modelinin oluşumuna destek olmak.
İnsanın fıtratında var olan şefkat ve merhamet duygularını harekete geçirmek ve işler kılmak.
Sorumluluğumuzu gerçekleştirirken ihsan yani çok yönlü bir gözetim ve denetim altında, işini en güzel şekilde yapma endişesi ve bilinci ile hareket etmek.
Latif olan Allah’ın (cc) her an bize lütfettiği tüm hayır kapılarını ardına kadar açmak.
Dünyanın neresinde olursa olsun; bölge, din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmaksızın felakete uğramış, zulme maruz bırakılmış, yetim ve öksüz kalmışlara yardımlarımızı ulaştırmak.
Savaş, tabii afet gibi sebeplerle mağdur olmuş, yaralanmış, sakat kalmış, evsiz, yurtsuz, tüm insanlara insani yardım ulaştırmak ve bu insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmesini önlemek.
Zaten yapılmakta olan yardım faaliyetlerini daha derli toplu ve hesap verilebilir hale getirmek.
Var olan çevremizi yardım faaliyetlerine ısındırmak, bilinçlendirip teşvik etmek.
Diğer kuruluşların ilgi alanına girmeyen ama bizce önem arz eden kimi faaliyetleri (psikolojik destek projesi gibi) hayata geçirebilmek

Birçok yardım kuruluşu mevcut iken hangi ihtiyaçtan hareketle Rahmet İnsani Yardım kuruldu? Sizin diğer yardım kuruluşlarından farkınız nedir?

İrili ufaklı çok sayıda yardım kuruluşumuz aynı gayelere matuf çok güzel çalışmalarda bulunuyorlar. Rabbim cümlemizin niyetlerini sahih kılsın. Burada başka yardım kuruluşlarıyla bir kıyaslama yapmak asla gayemiz değil. Ancak şunu söyleyebiliriz ki biz İslami hassasiyetlerimizle birlikte kul olma bilincimizden kaynaklanan ilk gün heyecanımızı hiç kaybetmek istemiyoruz. Meselemiz kurumsallık, profesyonellik değil ama işimizi en iyi yapma gayemiz var. Bir mazluma el uzatırken, bir yetimin başını okşarken, bir fakire yardım ulaştırırken Allah rızası için yola çıkılmış o ilk günkü gönüllülük ve coşkumuz var ya, işte onu kaybetmeyelim yeter.

Şu hususu özellikle vurgulamamız gerekir ki bizim ‘ne çalışma yaparsak yapalım kendimiz yapacağız’ tarzında bir anlayışımız yok. Yapılacak bir hayrı daha faydalı şekilde yapabilmek için farklı yardım kuruluşlarıyla bir araya geliyoruz ve sonuçta daha iyi çalışmalar ortaya çıkartabiliyoruz. Bu ümmet bilincimiz adına oldukça önemsediğimiz bir konu. Yardım dernekleri birlikte çalışmanın getireceği bu faydayı gözden kaçırmamalılar diye düşünüyoruz.

Faaliyetleriniz hakkında bilgi verebilir misiniz?

Çalışmalarımız temel olarak dönemsel ve sürekli olmak üzere iki kategoride devam ediyor. Bununla birlikte belirli süre içinde gerçekleştirdiğimiz periyodik çalışmalarımız var. Örneğin daha sonra bahsedeceğimiz Yayladağı Göçmen Aileler Psikolojik ve Sosyal Destek Projesi bu çalışmalardan biri.

Dönemsel çalışmalarımız hemen hemen tüm derneklerde olduğu gibi Ramazan çalışmaları (Kumanya, fitre, zekât, yetim ve fakir iftarları gibi), kurban (vacip, akika ve adak kurbanları), kış yardımı, un ve yiyecek yardımı, giysi yardımı (ikinci el veya yeni), temizlik malzemesi ve içme suyu yardımı gibi faaliyetler oluşturuyor. Bu çalışmalar bir takvim çerçevesinde dönemsel olarak yürütülüyor.

Ama bizim daha fazla önemsediğimiz bir diğer konu ise özel sürekli yürütülen çalışmalar. Bunlar arasında Yetim çalışmaları, Batı Afrika ülkelerinden Sierra Leone‘de desteklediğimiz ülkenin tek imam ve davetçi yetiştiren okulu olan Mehmet Özer Kur’an Okulu projesi, Yayladağı Göçmen Aileler Psikolojik ve Sosyal Destek Projesi ki bu projelerden ayrı ayrı bahsetmek isteriz.

Yetim Çalışmalarımız

Yetim çalışmamızda şu an itibariyle 524 Yetimimizin hamiliğini üstlenmiş bulunuyoruz. Hedeflerimizle imkanlar ölçüsünde her yıl düzenli olarak bu sayıyı artırmaya çalışıyoruz.

Türkiye geneline ek olarak, Filistin, Hatay, Bohşin, Yayladağı ve Osmaniye’deki mülteci kampları, Suriye yetimlerimizin bulunduğu yerler. Her ayın son cumartesi günü gönüllülerimizden oluşan bir ekiple dernek yetkililerimizin de katılımıyla düzenli olarak Yayladağı’na gidip yetimlerle buluşuyoruz. Onlara özel bir etkinlik günü düzenliyoruz. Pandemi nedeniyle ara verdiğimiz bu etkinlik inşallah pandemi sürecinin atlatılmasıyla tekrar başlayacak.

Sierra Leone’nin ilk İmam ve Davetçi okulu

Sierra Leone Mehmet Özer Kur’an Okulu projemiz, Rahmet İnsani Yardım Derneği olarak çok önemsediğimiz çalışmalar arasında yer alıyor. İHH İnsani Yardım Vakfı iş birliğindeki okul çalışmamız tamamen derneğimizin uhdesinde Türkiyeli hayırseverlerin bağışlarıyla eğitim faaliyetini sürdürüyor.

2018 yılından beri desteklediğimiz okulda ülkede İmam Eğitimi ve Mühtedi Eğitim Programları gerçekleştiriliyor. Bugüne kadar iki dönem mezunlarını verdi ve bu mezunlar Sierra Leone’de farklı şehirlerde hem imamlık yapıyor hem de davet çalışmaları yürüterek çok sayıda insanın hidayetine vesile oluyor. 27.200 USD toplam bütçeye ihtiyaç duyulan bu önemli projemiz hayırseverlerimizin katkılarıyla başarıyla devam ediyor. Kursiyerlere Kur’an-ı Kerim Okuma, tecvid, makam, fıkıh, hadis, akaid, tefsir gibi derslere ek olarak ‘karşılaştırmalı Dinler Tarihi’ ve ‘davet’ dersleri veriliyor. Meslek edindirme kapsamında ‘tarım’ dersleri de okulumuzun eğitim faaliyetleri arasında yer alıyor.

Okul, Sierra Leone’nin Başkenti Freetown’da bulunan Central End bölgesinde yer almakta olup Mehmet Özer Kur’an Kursu olarak isimlendirilmiştir. Okulda her dönem 36 Öğrenci eğitim görmekte olup 6 personel sürekli istihdam edilmiş durumda.

Yayladağı Göçmen Aileler Psikolojik ve Sosyal Destek Projesi

Rahmet Yardım Derneği olarak 2020 Haziran’da başlatmış olduğumuz proje 1 yıldır aralıksız devam ediyor. Hatay Yayladağı’ndaki kamplarda her hafta uzman psikologlarca 45 terapi gerçekleştirilerek psikolojik ve sosyal destek hizmeti veriliyor. Suriye savaşının mağdurlarda yol açtığı travmalar uzmanlarca takip edilerek gideriliyor, karamsarlıklar yeniden umuda dönüşüyor.

Savaş nedeniyle ülkemize sığınan çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu ailelerin en önemli ihtiyaçlarından biri de psikolojik ve sosyal destek. Batılı misyoner kuruluşların dönüştürme ve devşirme adına çalışmalarının merkezine oturttuğu bu konu Müslüman yardım kuruluşları tarafından çok fazla ele alınabilmiş durumda değil maalesef. Bu ihtiyaçtan hareketle Rahmet İnsani Yardım Derneği olarak, Hatay Yayladağı’nda kamplarda kalan Suriyeli kardeşlerimize yönelik başlattığımız Psikolojik ve Sosyal Destek Projesi çok önemli bir soruna çözüm getirmeyi hedefledi. Bayan ve erkek psikologlarımızla mahremiyet kurallarına göre gerçekleştirilen bu hizmet programımızın güzel bir başlangıç ve örnek olması en büyük arzumuz.

Psikolojik ve Sosyal Destek Projemiz Haziran 2020’den beri aralıksız devam ediyor. Uzman Psikologlarla yürüttüğümüz bu önemli projeye hayırseverlerimizi maddi katkılarıyla destek olmaya davet ediyoruz.

Savaş en büyük travmayı çocuk ve kadınlarda oluşturdu.

Merkeze başvuranlar arasında uzman psikologlarımızın gözlemlerine göre önemli vakaların en çok çocuklar ve kadınlarda görüldüğü vurgulanıyor. Bu doğrultuda 3 psikologdan oluşan ekibimizin birisi yetişkin kadınlara, diğer ikisi de çocuk-ergen grubuna psikolojik destek sağlıyor. Genel vakalarda, yetişkinlerde ilk olarak savaşın ve göçün oluşturmuş olduğu travmalar ve bedensel semptomlarıyla; ergen ve çocuk grupta ise gelecekte oluşabilecek patolojik durumların engellenmesi üzerine çalışmalar yoğunlaştırılmış durumda.

‘Her gün öleceğim korkusuyla yaşanan panik ataklar’

Merkezde görev alan uzman psikologlarımız şu değerlendirmede bulunuyor: ‘’Yetişkinlerde en sık görülen hastalıklardan romatizma, somatizasyonlar (sırt, omuz ağrısı vb), alerji, uyku problemi gibi sorunların terapötik sürece yayılarak iyileştiğini görmek, hayatın tadı da varmış deyimini kendi ağızlarından duymak tüm geride bıraktıklarımıza değiyor. Vesile olanlara dua ediyoruz.’’

‘’Her gün öleceğim korkusuyla yaşanan panik ataklar, bir dokunduğunda her an kırılacakmış gibi olan depresyonlar, hayata küsmüş bir şekilde yıllarca aynaya bakamamak ve kabuslarla uyanıp tekrar uykuya dalamamanın yaşandığı bir hayat ne zor olsa gerek! Her birinden ‘Hocam, göğsümdeki sıkışma bitti, rahat nefes alabiliyorum, öleceğim korkusuyla uyanmıyorum, konuşurken artık ağlamadan kendi derdimi anlatabiliyorum, aynaya bakmak ne kadar keyifli bir şeymiş onu fark ettim, çocukların yanında ışığı kapatarak uyuyabilmek ne kadar rahat bir şeymiş’ gibi cümleleri duymak mesleki ve insani açıdan bizleri mutlu etti.

Kişinin karakterinin şekillendiği en önemli dönem çocukluk dönemidir. Ve kişi güven duygusunu bu dönemde geliştirir. Hali hazırda bir savaş ortamına doğan ya da travmatize olmuş, yas içindeki bir ebeveynle büyüme döneminde yaşamak durumunda kalan çocukların ilerleyen yaşlarında karşılaşacakları sorunları sadece tahmin edebiliyoruz. Fakat çok şükür ki telafisinin daha kolay olduğu dönemde bu çocuklarla temas edebilme imkânı bulduk. Çocuğun dili olan oyunla ve oyun terapisiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlk seanslarında ‘Güvenli bir yer hayal eder misin?’ sorusuna ‘Hiçbir yer güvenli değil ki, bir tek cennet onu da hayal edemeyiz’ diyen danışanlarımızla şimdi sınav motivasyonu konuşacak kadar ilerleyebildik. Artık baba dediğimizde başlarını çevirmiyorlar ya da gözleri dolu dolu olmuyor. Hayatın devam ettiğinin farkına vardılar. Bu sürece tanıklık etmek bizlere çok ayrı bir keyif verdi.’’

Diğer yardım çalışmalarımızı kısaca şöyle özetleyebiliriz.

  • Türkiye’de üniversitede okuyan öğrencilere yönelik burs.
  • Suriye’deki çadır kentlerde yaşayan mazlumlara UN, KÖMÜR, GİYSİ, İÇME SUYU VE TEMİZLİK malzemeleri götürüyoruz. 2021 yılında 13 tır ulaştırdık.
  • 2020 yılında hayır severlerimizin desteğiyle İdlib kırsalı Hizre Beldesi’nde Endülüs Köyü projesi kapsamında 120 adet briket evin yapımı (24 metrekarelik 1+1 plana sahip) tamamlandı. Her evin üzerine su ihtiyacını karşılamak üzere paslanmaz su depoları da yerleştirildi. Proje için 200 eve hizmet verebilecek kapasitede zemin düzenlenmesi ve kanalizasyon şebekesi yapıldı.
  • Kurban çalışmaları (vacip, adak, akika, şükür kurbanları) Somali, yemen, Moritanya, Sudan, Filistin, Suriye Arakan ve Türkiye de kesiliyor ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Afganistan, Nijerya, Çad, Uganda gibi ülkelerde SU KUYUSU açma.

  • Rahmet İnsani Yardım Derneği olarak her yıl Ramazan aylarında Türkiye’de İstanbul başta olmak üzere, Bayburt, Hatay, Osmaniye, Van, Şemdinli, Yayladağı yardımlarımızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığımız il ve ilçeler oldu. Yurtdışında yanı başımızda yanan savaş ateşinin mazlum konumuna ittiği, kamplarda zor şartlarda yaşam mücadelesi veren Suriyeli yetim ve ihtiyaç sahibi kardeşlerimizi Ramazan aylarında da yalnız bırakmıyoruz çok şükür.

Yine zorlu saha şartlarına rağmen savaş mağduru Yemen’deki kardeşlerimize de emanetleri götürmeyi Allah Teâlâ lütfetti. Bir diğer adresimiz Gazze idi. Filistin’in mahzun ama izzetli evlatları olan kardeşlerimize maddi olarak belki küçük ama manevi olarak büyük desteğimizi vermeye devam ediyoruz.

Tüm bu hayır çalışmalarını ulaştırmamızda zaman mefhumu gözetmeden sahada özveriyle çalışan ekiplerimize ayrıca teşekkürü de bir borç biliriz. Kimi yerde kumanya kolileriyle, kimi yerde alışveriş kartlarıyla ihtiyaç sahiplerinin ayağına gittik. Bayramlıklar ve özel iftarlarla yetimlerin yüzünü güldürdük. Mazlumlardan hepimize dualar aldık.

Türkiye’de ne gibi faaliyetleriniz var?

Yetim faaliyetlerimiz var. İhtiyaç sahibi ailelere nakit yardımı ve kumanya dağıtımları, üniversite öğrencilerine yönelik burslar şu güne kadar ülkemizdeki faaliyet alanlarımızı oluşturdu. Bundan sonraki süreçte de ülkemizdeki faaliyetlerimizin niteliği ve çeşitliliğini artırmayı planlıyoruz.

Yardım faaliyetlerinde bulunurken gözettiğiniz ilkeler neler?

Biz sadece ve sadece Allah’ın rızasını gözeterek yardım yapıyoruz, karşılığında herhangi bir şey talep etmiyoruz. Bu konuda bizim en güzel ilkemiz ‘’Mazluma dini sorulmaz.’’ düsturudur. Diğer ilkelerimiz ise,

Emanete sahip çıkmak,
Hayırda öncü olmak,
Zulüm kimden gelirse gelsin gücümüz yettiğince karşısında olmak,
Mazlum kim olursa olsun gücümüz yettiğince yanında yer almak,
Açık ve şeffaf olmak,
Din, dil, ırk, mezhep ayrımı yapmadan yardım etmek,

“Siz Allah’ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder.”

Hıristiyan misyonerlerin Afrika ülkelerinde “Hıristiyan olursanız yardım ederiz” diyerek yardım dağıttıkları iddia ediliyor. Sizin bu konuyla alakalı yaklaşımınız benzer mi, farklı mı?

Biz sadece ve sadece Allah’ın rızasını gözeterek yardım yapıyoruz karşılığında herhangi bir şey talep etmiyoruz. Bu konuda bizim en güzel ilkemiz ‘’Mazluma dini sorulmaz.’’ Düsturumuzdur.

Yardım çeşitlerini ve bölgeleri neye göre seçiyorsunuz? Örneğin neden Sierra Leone?

Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler neticesinde acil ve önemli olduğunu tespit ettiğimiz konularda imkanlarımız nispetinde harekete geçiyoruz. Ayrıca diğer yardım kuruluşları ve resmi makamlarla da bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Örneğin İHH vesilesiyle Sierra Leone’de bir eğitim çalışması için sponsora ihtiyaç olduğunu öğrendik. Biz de eğitim faaliyetlerine önem verdiğimiz için bu konuyla yakından ilgilenmeye ve destek vermeye başladık. Yine psikolog projemizde kaymakamlığın ve sahadaki arkadaşlarımızın gözlemleri neticesinde bu yönde ciddi bir ihtiyacın olduğunu tespit edip çözüm arayışına girdik. Dolayısıyla kendi gözlemlerimiz, yerel makamlar ve diğer yardım kuruluşları ile yapılan bilgi alışverişi sonuçlarını yönetim kurulumuzla değerlendirip faaliyet çeşitlerini ve bölgelerini belirliyoruz.

Faaliyetleriniz vesilesiyle farklı coğrafyalarda yaşanan sıkıntıları gözlemleme fırsatınız oluyor. Neler söylemek istersiniz?

Faaliyetlerimiz esnasında şunu görmek mümkün ki ümmet-i Muhammed sahipsiz ve son derece sıkıntılı şartlarda mücadele vermek zorunda. Sağlık, yeme-içme, barınma gibi birçok sıkıntıdan söz edilebilir ama burada özellikle gözden kaçabilen, ihmal edilebilen şu hususu vurgulamak istiyorum: En büyük ihtiyaç nitelikli insan ihtiyacı. Aç ve zor şartlarda bırakılan insanlar doğal olarak bu ihtiyaçlarına odaklanıyor ve eğitim aksamış oluyor. Cahil bırakılmış insanlar da kolaylıkla yönlendirilebilir ve sömürülebilir hale geliyorlar. Bunun önüne geçmek ve özellikle eğitimi önemsemek gerek diye düşünüyoruz.

Bu kapsamda Sierra Leone’deki faaliyetimizden farklı olarak Suriye’de de desteklediğimiz öğrenciler var. Yakın zamanlarda Suriye’de de bir okul projesine destek olmayı planlıyoruz. Ayrıca şuna da değinilmeli; okulu, camiyi yapmak ne kadar önemliyse en az onlar kadar da sürekliliği sağlayabilmek, hocaları temin edip desteklemek de önemli. Bunu önemsiyoruz. Ek olarak bölgeye yönelik yardım faaliyetlerimizi de mümkün mertebe okul merkezli yapmaya çalışıp okulu ve eğitimi insanlar için cazibe merkezi haline getirmeye gayret gösteriyoruz. Kısacası binayı yapıp el etek çekmemek gerek diye düşünüyor ve faaliyetlerimizde de bahsettiğimiz hususlara dikkat etmeye çalışıyoruz.

İlkeleriniz arasında yer alan “açık ve şeffaf olmak” maddesinden cesaretle soruyorum: Bağışın size ulaşması ile teslim edilmesi arasında geçen süreçleri açıklar mısınız?

Bizim en büyük gayretimiz bir yardım ne amaçla verilmişse bize onu o amaç için kuruşu kuruşuna kullanabilmek yönünde. Bu nedenle bağışçılarımıza karşı net bir şekilde bağışlarını istedikleri amaç için aynen ulaştıracağımızın sözünü veriyoruz. Gerektiğinde bu konudaki bilgi taleplerini şeffaf şekilde onlara açıklıyor vef otoğraf, video ile belgeliyoruz.

Yardım derneklerinde şubelerin kira ya da sabit çalışan gibi giderleri için vatandaşların yaptıkları yardımların belli oranlarda kesilip buralara aktarıldığı söyleniyor. Sizde durum nedir?

Faaliyetlerimiz gönüllülerimiz aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Derneğin düzenli giderleri için yapılan bağışlar var, bunları oralardan karşılıyoruz. Yetim yardımı, kurban vs. gibi niyetlerle yapılan tüm bağışları tam olarak ve direk amacına uygun olarak ilgili faaliyete aktarıyoruz.

Diğer yardım kuruluşlarıyla irtibatınız nasıl? Ortak çalışmalarınız mevcut mu?

Kimi yardım kuruluşlarıyla zaman zaman görüşüyor, sahadaki tecrübe ve gözlemlerinden istifade ediyoruz. Duruma göre bazılarıyla ortak çalışmalar da yürütüyoruz.

Çalışmalarınızda aktif rol almak isteyenler için ne söylersiniz?

Çalışmalarımızda aktif olmak isteyenler bizle irtibata geçmeliler. Herkesin yapacağı bir salih amel vardır muhakkak. Saha içindeki çalışmalarımızda gönüllü olunmasını özellikle tavsiye ederiz.

Çalışmalarınızdan haberdar olmak için ne yapılmalı?

Çalışmalarımızdan haberdar olmak için sosyal medya kanallarımızı (Youtube, facebook, twitter, instagram) takip edebilirler, sitemizi de takip edebilirler. Derneğimizi ziyaret edebilirler, destek hattımız daima açık bilgi alınabilir.

Vakit ayırdığınız için teşekkür ediyoruz, çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz.

Biz de teşekkür ederiz.

Röportaj: Tayfun İleri