Tüzüğümüz

MADDE 1: DERNEĞİN UNVANI VE MERKEZİ

Derneğin adı “Rahmet İnsani Yardım”dır (“Dernek”). Derneğin merkezi İstanbul’da bulunmaktadır.

Bağış Yap