Hakkımızda

Rahmet İnsani Yardım Derneği olarak, ümmet bilincimizin gereğince coğrafyamızın her yerine el uzatmaya gayret etmekteyiz.

Vizyonumuz

Amacımız

Âlemlere rahmet olarak gönderilen bir Peygamber’in (as) ümmetinden olma bilinci ile merhameti yeryüzünün ulaşabildiğimiz her noktasına götürmek.

Vizyonumuz

Mazlum ve mustazafların dualarının karşılığı olmak.

Sosyal sorumluluk bilincine sahip fertlerin oluşturduğu bir toplumsal yapının inşasına katkı sağlamak.

İlkelerimiz

Allah’ın (cc) kitabında ve Rasulullah’ın (as) sünnetinde bulunan ahlaki ilkelere riayet etmek.

Azim sahibi olmak.

Emanete sahip çıkmak.

Hayırda öncü olmak.

Zulüm kimden gelirse gelsin gücümüz yettiğince karşısında olmak.

Mazlum kim olursa olsun gücümüz yettiğince yanında yer almak.

Açık ve şeffaf olmak.

Din, dil, ırk, mezhep ayrımı yapmadan yardım etmek.

Birlikte ve aynı zeminde hareket ettiğimiz kardeş kuruluşlarımızın hukukunu korumak.

Kuruluş amacımıza aykırı her tutumdan uzak durmak.

Misyonumuz

Hayır sahibi ile hayra ihtiyacı olan kimse arasında aracı/vesile olmak.

Her uzvundan ve her anından hayır sadır olan bir insan modelinin oluşumuna destek olmak.

İnsanın fıtratında var olan şefkat ve merhamet duygularını harekete geçirmek ve işler kılmak.

Sorumluluğumuzu gerçekleştirirken ihsan yani çok yönlü bir gözetim ve denetim altında, işini en güzel şekilde yapma endişesi ve bilinci ile hareket etmek.

Latif olan Allah’ın (cc)  her an bize lütfettiği tüm hayır kapılarını ardına kadar açmak.

Dünyanın neresinde olursa olsun; bölge, din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmaksızın felakete uğramış, zulme maruz bırakılmış, yetim ve öksüz kalmışlara yardımlarımızı ulaştırmak.

Savaş, tabii afet gibi sebeplerle mağdur olmuş, yaralanmış, sakat kalmış, evsiz, yurtsuz, tüm insanlara insani yardım ulaştırmak ve bu insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmesini önlemek.

Bağış Yap