Projenin Önemi

Suriye iç savaşının yol açtığı zorunlu göç nedeniyle milyonlarca insan yaşadığı yerleri terk etmek zorunda kaldı. Ülkede kalanların önemli kısmı İdlib kırsalında kurulan çadırkentlerde gıda temini, sağlık, eğitim gibi birçok insani haklardan mahrum bir şekilde yaşam mücadelesi veriyor. Yüzbinlerce çocuk eğitim haklarından mahrum durumda.

Rahmet İnsani Yardım Derneği olarak bu önemli ihtiyaçtan hareketle çalışma modelimizde eğitim faaliyetlerine son derece önem vererek çadırkentlerdeki sürdürülebilir eğitime destek sağlıyoruz. Bu kapsamda ilk kez Sıraç Derneği’nin organizasyonunda 2020 yılında başlatılan “Çadırkent Ders Halkaları” projesine katkı sağlamaya başladık. Eğitim merkezlerini yaygınlaştırarak bölgedeki eğitim sorununa önemli bir çözüm getirmeyi amaçlıyoruz.

Proje Hakkında

İlk kez 2020 yılında hayata geçirilen Çadırkent Ders Halkaları projesi kapsamında halkalar halinde oluşturulmuş 38 ayrı merkezde 6 – 17 yaş grubundaki çocuklara eğitim veriliyor. Çadırlardan oluşan bu merkezlerde mevcut durumda çoğunluğu yetimlerden oluşan 800 öğrenci temel eğitim alıyor. Rahmet İnsani Yardım olarak halka sayısını yakın zamanda 50 adete çıkarak daha fazla çocuğu eğitim imkanı sunmayı hedefliyoruz.

Merkezlerde eğitim gören öğrencilerin %60’ını kız çocukları oluşturuyor. Proje kapsamında her merkezde bir eğiticiyle beraber faaliyetleri takip eden 2 koordinatör istihdam ediliyor. Eğitimciler üniversite mezunları, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden seçilerek onların gelişimine de katkı sağlanıyor.

Proje Hedefi

Çadırkent Ders Halkaları projesiyle İdlib kırsalında çadırlarda yaşayan ve eğitim imkanından mahrum çocukların eğitimle buluşturulmasını hedefliyoruz. Aynı zamanda temel eğitim halkalarında başarı gösteren öğrencileri daha sonra bölgede bulunan Siraç Okulu ile kısa zamanda hizmete girecek Rahmet Okulu’nda ortaokul ve lise eğitim imkanının sunulmasını amaçlıyoruz.

Proje Müfredatındaki Dersler
Okuma Yazma, Kuran-ı Kerim, Temel İslami Bilgiler, Siyer, Akaid, Hadis, Tefsir, Güzel Ahlak

Proje Takvimi

Yaz aylarında 3 günü eğitim ve 1 günü sosyal aktiviteler olmak üzere toplam 4 gün, kış aylarında ise 2 gün olarak uygulanmaktadır. 2020 yılında başlayan projenin yıl sınırlaması olmadan sorun çözülene kadar sürdürülmesi amaçlanıyor.

Proje İstihdamı

Projede mevcut durumda 38 eğitmen ve 2 koordinatör olmak üzere toplam 40 kişiye istihdam sağlanmaktadır.

Proje Bütçesi

Bir ders halkasının aylık maliyeti 900 TL’dir. Bu ücret ile öğretmen maaşı, yakıt ve öğrenci materyal ihtiyaçları karşılanmaktadır.